Thông tin truyện

Nơi nào hạ mát

Nơi nào hạ mát
Bạn chấm truyện được mấy điểm!

Tên khác: Vì sao hạ lạnh.

Ngọai truyện của “Vì sao đông ấm”, đoạn sau khi cưới trong truyện chính.

“Yêu anh, cưới anh, hạnh phúc kéo dài..”

Managed by giakhuyenmai.com
loading...
DMCA.com Protection Status