Thông tin truyện

Tạo hóa Tiên Đế

Tạo hóa Tiên Đế
Đánh giá: 7.9/10 từ 8 lượt.

Một thế giới rất thần kỳ trong truyện, ở nơi này có cường giả nhiều vô số, lại có hoang thú hồng hoang,còn có diệu pháp thần thông, đặc biệt có cả pháp bảo đáng sợ có thể hủy thiên diệt địa. có linh đan thoát thai hoán cốt, có tiên trận bao phủ chư thiên...

Nam chính bước ra từ Càn Nguyên vực là một thiếu niên Khương Tư Nam,là một  người mang chí bảo vô thượng, lại còn tu luyện được thần thông tuyệt thế, vì bản tâm thủ hộ đã giết ra con đường nghịch thiên.

Danh sách chương

Developed by sachgiai.net
loading...
DMCA.com Protection Status